Hlavnou činnosťou spoločnosti NetWorth s.r.o je poradenská a marketingová činnosť.

NetWorth, s.ro. má vlastné inovatívne reklamné produkty, ktoré neboli doteraz objavené, má tiež vlastný projekt internetového portálu a niekoľko inovatívnych a výskumných projektov na ktorých už spolupracuje. Je to nová spoločnosť, ktorej majiteľmi sú skúsení podnikatelia z výrobno-distribučného prostredia a ktorá má zároveň úzke prepojenie na akademickú obec.