Marketingové poradenstvo - Aj vďaka úzkemu personálnemu prepojeniu na akademickú pôdu, má NetWorth s.r.o. vo svojej ponuke široké služby marketingového poradenstva od vývoja a hľadania nových vhodných výrobkov a služieb, cez ich vývoj, hľadanie nových odbytových kanálov a zefektívnenie existujúcich až po poradenstvo pri inovatívnej a efektívnej komunikačnej politike.

Reklamné služby - NetWorth s.r.o. ponúka rastúce formáty reklamných služieb:
a) Outdoorová reklama - NetWorth
b) Internetová reklama - iVychod

Výskum a vývoj - NetWorth s.r.o. sa zapája do viacerých výskumných projektov na rôznej úrovni. Cieľom našej spoločnosti je zavedenie čo najviac inovatívnych produktov do ponuky malých a stredných podnikov, zefektívnenie ich procesov, nájdenie vhodných odbytových kanálov a zefektívnenie komunikačnej politiky týchto podnikov vďaka prínosom z inovatívnych prvkov.